16.05.2020

Çekme Standartları

Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 6892-1 (2009) standardı esas alınarak TSE Metalurji
İhtisas Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 29 Mart 2011 tarihli toplantısında Türk
Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.
Bu standard TS 138 EN 10002-1 (1996) standardının yerine geçmiştir.
Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent
hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.

Dökümanı Git