17.05.2020

Mekanik Testler

MEKANİK TESTLER VE ÖZELLİKLERİ

Dayanım: Bir malzemeye şekil değiştirmek için uygulanan yüke karşı o malzemenin göstermiş olduğu dirence

dayanım denir.

Gerilim: Birim alana etkiyen kuvvete karşı birim elamanın göstermiş olduğu dirence denir.

Yorulma: Titreşimli yada sürekli gerilim uygulanan malzemelerde meydana gelen yapısal bozulmaya denir.

Kamyonların kasalarındaki makas yaylar en uygun örnektir.

Tokluk: Bir malzemeyi kırmak için gerekli olan enerji miktarıdır. Yüzey merkezli kübik malzemeler, hacim merkezli

kübik malzemelerden daha az kırılgandır. Yüzey merkezli kübik`in sünekliliği fazladır. Bu yüzden daha kolay kırılan

hacim merkezli kübik dir.

Elastikiyet (yank) modülü: Gerilim uzama eğrisinin (gerilim-gerinim) tanjantı bize elastikiyet modülünü verir. Bir

malzemenin elâstikîyet modülü ne kadar fazla ise malzemenin sertliği o nispette yüksektir.

Sertlik: Bir malzemenin kendisine bakmak isteyen diğer bir malzemeye karşı göstermiş olduğu dirence denir.

Malzemelerin mekanik özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Çekme mukavemeti
Akma mukavemeti
Kopma mukavemeti
Basma mukavemeti
Eğme mukavemeti
Yorulma mukavemeti
Darbe dayanımı
Sürünme dayanımı
Kırılma tokluğu
Elastisite modülü
Poisson oranı
Rezilyans modülü
Kayma modülü
Tokluk
Sertlik
Aşınma dayanımı
Sürtünme katsayısı
Mekanik testler statik ve dinamik yükler altında yapılan deneyler ile uygulanır.
Statik yükler altında yapılan testler;
Çekme testi
Basma testi
Eğme testi
Burulma testi
Sertlik testi
Sürünme testi
Dinamik yükler altında yapılan testler;
Yorulma testi
Çentik darbe testi

 

Dökümanı Git